Traktat o budowie ciała ludzkiego

Traktat o budowie ciała ludzkiego to zestaw 30 faksymilowych kart w skali 1:1, reprodukowanych z egzemplarza oryginalnego wydania „De humani corporis fabrica” z 1555 r., przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Zestawiono tutaj najciekawsze ryciny zarówno z punktu widzenia artystycznego, jak i anatomicznego z ogromnego - liczącego blisko 300 mniejszych i większych prac - zespołu grafik skupionych w woluminie oryginału.

Przedstawienia zawarte na ilustracjach to przede wszystkim projekcje układu kostnego, w tym najsłynniejszy, najczęściej powielany w literaturze wizerunek tzw. "kostnego Hamleta" opartego o postument, na którym spoczywa człowiecza czaszka oraz prezentacje pojedynczych kości. Drugą grupę stanowią wizerunki układu mięśniowego w różnych stadiach odpreparowania poszczególnych mięśni. Wreszcie kolejne grupy to ryciny z odwzorowaniem układu krwionośnego (żylny i tętniczy), a także nerwowego człowieka.

Kolekcję plansz uzupełniono odbitką ozdobnej karty tytułowej oryginału (frontyspis) wraz zachowaniem notek proweniencyjnych i pieczęci, a także kartą z drzeworytniczym wizerunkiem Andreasa Vesaliusa. Wszystkie faksymilowe odbitki wykonano na czerpanym papierze bawełnianym z domieszką lnu imitującym materiał z epoki.

Szczegółowy opis naszego wydania, jak i samego dzieła oraz autora znajduje się na naszym blogu.

Specyfikacja:
Wymiary: 33 x 48 cm
Papier: papier czerpany bawełniany z domieszką lnu
Liczba kart: 30
Oprawa/opakowanie: teka