Quo Vadis

  • quovadis01
  • quovadis02
  • quovadis03
  • quovadis04
  • quovadis05

Bibliofilska edycja oparta na najlepszych doświadczeniach polskiego piśmiennictwa. Zawiera materiał ilustracyjny - 60 zdjęć powstałych na podstawie filmu Georga Jacoby i Gabriela d'Annunzio z 1923 roku. Ilustracje te charakteryzują się klasyczną wiernością historycznym realiom epoki antyku oraz szczególną swobodą obrazowania. Oprócz tychże ilustracji książka zaopatrzona jest w dodatkowy materiał plastyczny: inicjały, winiety, ramki podnoszące jej jakość plastyczną. W warstwie językowej oparta na edycji „Pism wybranych”, t. XIII, Warszawa 1987, PIW, w znaczący sposób poprawiona. Książka charakteryzuje się wysokim poziomem edytorskim i wyjątkową rzetelnością redakcyjną.

Specyfikacja:
Format: A3 - 28x38 cm
Liczba stron: 344
62 ilustracje
Waga: 3,8 kg.