Biblia Gdańska

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Prezentujemy kopię faksymilową Biblii gdańskiej zawierającą przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jest ona najpopularniejszym polskim tłumaczeniem protestanckim. Starania zborów protestanckich o nowe - po Biblii brzeskiej - wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W 1600 roku, na synodzie w Ożarowie, powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu - pastorowi zboru reformowanego w Secyminie. Cztery lata później na synodzie w Baranowie w 1604 roku polecono Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich, i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią brzeską, czeską Biblią kralicką (1579–1594), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań Biblia Janickiego nigdy jednak nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Mikołajewski zajął się rewizją Biblii brzeskiej z polecenia różnych synodów. Owoc tego współdziałania kalwinistów i braci czeskich, stanowi drugie - po wspomnianej już Biblii brzeskiej - tłumaczenie Biblii Kościołów ewangelickich.

Najpierw w roku 1606 wydano „Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego na polski język z pilnością przełożony: A teraz znowu przejrzany y z dozwoleniem Starszych wydany. W Gdańsku drukowano u wdowy Guilhelma Guilmothana Roku Pańskiego 1606”. Pełny przekład ukazał się drukiem 18 listopada 1632 roku w drukarni Hünefelda w Gdańsku - stąd przyjęta później nazwa. Została ona następnie zaakceptowana przez polskich luteranów. Poprawna językowo pozostawała przez ponad trzysta lat przekładem biblijnym polskich protestantów.

Biblia gdańska, w całej swojej historii, miała dla polskich protestantów takie znaczenie, jak dla katolików Biblia Jakuba Wujka. Z tego też powodu do XX wieku włącznie wydano ją ponad 20 razy.

Przez wieki pozostawała głównym przekładem używanym przez polskich ewangelików i ewangelicznych chrześcijan do roku 1975, to jest do wydania Biblii warszawskiej.

Zawiera 1470 stron tekstu w formacie 12 x 18 cm.
Oprawa tradycyjna ręczna, twarda, skórzana.