Kodeks Korwina

 • _MG_5717
 • _MG_5712
 • _MG_5722
 • _MG_5732
 • _MG_5728
 • _MG_5719
 • _MG_5725
 • _MG_5736
 • _MG_5744
 • _MG_5749
 • _MG_5754
 • _MG_5757

Epistola de laudibus Augustae Bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem to wyjątkowo cenny kodeks wśród rękopisów XV wieku w zbiorach polskich.

Manuskrypt napisany został w latach 1489-1490 przez Naldo Naldiego, włoskiego humanistę, poetę i profesora Akademii Florenckiej.

Dzieło należy do grupy nielicznie zachowanych słynnych corvinianów - iluminowanych kodeksów należących do biblioteki króla Węgier Macieja Korwina (1443-1490). Dzieło jest poematem wychwalającym wspaniałą bibliotekę tegoż króla. Zawiera ono opis zbiorów wraz z katalogiem autorów, których pisma znajdowały się w jej zbiorach. Tekst poematu autor podzielił na cztery księgi. W księdze I przedstawił opis pomieszczeń zamkowych, z rozmieszczonym w nich księgozbiorem. W księdze II i III wymieniał zgromadzone dzieła greckich i rzymskich autorów starożytnych, a w księdze IV teksty pisarzy chrześcijańskich.

Rękopis spisany został na 62 kartach pergaminowych. Wartość manuskryptu podnoszą piękne renesansowe iluminacje i dekoracje, obejmujące m.in. protoekslibris królewski - wykonane przez jednego z najznakomitszych ówczesnych malarzy książkowych z Florencji Attavante delli Attavanti (1452-1525). Uwagę przykuwa również pierwszy inicjał - litera C, w którą wmalowana jest postać Naldiego - autora dzieła.

Kodeks znajduje się w Toruniu od XVI wieku i jest nierozerwalną częścią biblioteki Gimnazjum Akademickiego, jednej z najznakomitszych szkół protestanckich na ziemiach polskich. W 1923 roku Książnica Kopernikańska w Toruniu stała się spadkobierczynią zbiorów biblioteki tego Gimnazjum.

Rękopis widnieje na majątku biblioteki pod sygnaturą Rps 107, zachowując jednocześnie stare oznaczenia gimnazjalne R.fol.21.