Atlas Coelestis

  • Atlas Nieba z 1742 r.
  • Atlas Nieba z 1742 r.
  • Atlas Nieba z 1742 r.
  • Atlas Nieba z 1742 r.
  • Atlas Nieba z 1742 r.

Kopia faksymilowa „Atlas Coelestis In quo Mundus Spectabilis…” Johanna Gabriela Doppelmayra (1677-1750) – atlasu wydanego w oficynie Johanna Homanna w Norymberdze w roku 1742.

Oryginał pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (nr kat.: A-640-V).

Atlas zawiera 32 mapy nieba opracowane przez autora na podstawie badań wcześniejszych astronomów:

  • Claudiusza Ptolemeusza (100-168),
  • Nicolausa Copernicusa (1473-1543),
  • Johannesa Keplera (1571-1630),
  • Tycho Brahe (1546-1601).

Autor zgromadził w tym dziele efekty swoich życiowych poszukiwań i pasji.

Finezyjne miedzioryty odbite zostały na papierze bawełnianym i dodatkowo ręcznie pokolorowane. Dwie ostatnie mapy dołączone zostały odrębnie i później do egzemplarza – przedstawiają pozycję Słońca i Ziemi z dnia 25 lipca 1748 roku.

Specyfikacja:
Liczba kart: 66
Wymiary:  31 x 51 cm (format zbliżony do A3)
Format map: 62 x 51 cm
Oprawa: skórzana, cielęca, intarsjowana